ДОБРЕ ДОШЛИ В КУПИ ТОК

Интернет портал на ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги

Общи условия

 

 


 Общи условия за ползване на уебсайтове на ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги ЕАД и услугите, предоставяни от него


 Правила за работа с потребителите на енергийни услуги на ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги ЕАД


 Принципи за разпределение на небалансите между участниците в стандартната балансираща група на ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги ЕАД


 Общи принципи за разпределение на небалансите в рамките на комбинираната балансираща група на производители на електрическа енергия от възобновяеми източници с координатор ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги ЕАД


 Информация относно упражняване право на отказ от договор от разстояние или от договор извън търговския обекта за ФЛ


 Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договор


 Информация за услугите на ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги ЕАД, предназначени за ФЛ


 Общи условия за участие в Програма "Енергийна ефективност"

 Списък на продуктите за покупко-продажба на електрическа енергия, включени в Програма "Енергийна ефективност" (Приложение № 1 към Програма "Енергийна ефективност")

 Списък на услугите, уредите и оборудването по Програма "Енергийна ефективност" (Приложение № 2 към Програма "Енергийна ефективност")

 Заявление за поръчка на уреди, оборудване и услуги по Програма "Енергийна ефективност" (Приложение № 3 към Програма "Енергийна ефективност")


 Общи условия за предоставяне на услугата “MyEnergy” 

 Приложение № 1 Описание на услугата „MyEnergy“

 Приложение № 2 Образец на Приемо-предавателен протокол

 Приложение № 3 Образец на Констативен протокол