Добре дошли в интернет портала на
ЕНЕРГО-ПРО Енергийни Услуги

Общи условия

 

 


 Общи условия за ползване на уебсайтове на ЕНЕРГО-ПРО Енергийни Услуги ЕООД и услугите, предоставяни от него


 Информация относно упражняване право на отказ от договор от разстояние или от договор извън търговския обекта за ФЛ


 Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договор


 Информация за услугите на ЕНЕРГО-ПРО Енергийни Услуги ЕООД, предназначени за ФЛ


 Общи принципи за разпределение на небаланси в рамките на балансиращата група


 Общи условия за участие в Програма "Енергийна ефективност"

 Списък на продуктите, даващи право на участие в Програма "Енергийна ефективност" (Приложение № 1 към Програма "Енергийна ефективност")

 Списък на уредите и преференциите към тях по Програма "Енергийна ефективност" (Приложение № 2 към Програма "Енергийна ефективност")

 Заявление за поръчка на промо уред по Програма "Енергийна ефективност" (Приложение № 3 към Програма "Енергийна ефективност")