ДОБРЕ ДОШЛИ В КУПИ ТОК

Интернет портал на ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги

5 години Купи Ток

Общи условия

 

 


 Общи условия за ползване на уебсайтове на ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги ЕАД и услугите, предоставяни от него


 Правила за работа с потребителите на енергийни услуги на ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги ЕАД


 Принципи за разпределение на небалансите между участниците в стандартната балансираща група на ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги ЕАД


 Общи принципи за разпределение на небалансите в рамките на комбинираната балансираща група на производители на електрическа енергия от възобновяеми източници с координатор ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги ЕАД


 Информация относно упражняване право на отказ от договор от разстояние или от договор извън търговския обекта за ФЛ


 Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договор


 Информация за услугите на ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги ЕАД, предназначени за ФЛ


 Общи принципи за разпределение на небаланси в рамките на балансиращата група


 Общи условия за участие в Програма "Енергийна ефективност"

 Списък на продуктите за покупко-продажба на електрическа енергия, включени в Програма "Енергийна ефективност" (Приложение № 1 към Програма "Енергийна ефективност")

 Списък на услугите, уредите и оборудването по Програма "Енергийна ефективност" (Приложение № 2 към Програма "Енергийна ефективност")

 Заявление за поръчка на уреди, оборудване и услуги по Програма "Енергийна ефективност" (Приложение № 3 към Програма "Енергийна ефективност")