Добре дошли в интернет портала на
ЕНЕРГО-ПРО Енергийни Услуги

За нас

 

ЕНЕРГО-ПРО Енергийни Услуги ЕООД е 100% собственост на ЕНЕРГО-ПРО Варна ЕАД, с централен офис в град Варна. Компанията е създадена през есента на 2005 година и притежава лицензия за търговия с електрическа енергия, която през 2015 беше подновена за нови 10 години.

Основната цел на ЕНЕРГО-ПРО Енергийни Услуги ЕООД е да осигури качествено и надеждно снабдяване на потребители, регистрирани на пазара по свободно договорени цени, съгласно законовите изисквания в България. В момента компанията предлага електроенергия на либерализирания пазар, като доставката се базира както на конкретни товарови графици и прогнози, предоставени от клиентите, така и на прогнозиране за сметка на компанията.

ЕНЕРГО-ПРО Енергийни Услуги ЕООД е натрупала десет успешни години опит като регистриран участник на свободния пазар на електрическа енергия в страната. През годините компанията е изградила стабилно портфолио от много големи индустриални клиенти, работещи във водещи отрасли (металургия, химическа, стъкларска промишленост, търговия, промишлено производство, минно дело и други), клиенти от сферата на услугите, търговски вериги и др.

През 2012 година, освен че е един от водещите търговци на свободния пазар, компанията получава и лицензия за координатор на балансираща група и активно работи на зараждащия се пазар на балансираща енергия. В момента ЕНЕРГО-ПРО Енергийни Услуги може да предложи на своите клиенти участие в уникална балансираща група, включваща собствени балансиращи мощности и търговец на електроенергия. Към настоящия момент балансиращата група на ЕНЕРГО-ПРО Енергийни Услуги е една от най-големите и с най-голям брой регистрирани клиенти в България.

Визията на ЕНЕРГО-ПРО Енергийни Услуги ЕООД е да се позиционира като стабилен инвеститор и водещ търговец с електроенергия в България, да бъде надежден партньор и професионален консултант на своите клиенти и партньори.

ЕНЕРГО-ПРО Енергийни Услуги - Вашият енергиен доставчик!