ДОБРЕ ДОШЛИ В КУПИ ТОК

Интернет портал на ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги

Защото удобствата
не трябва да имат граници!

Виж нашите продукти
ЕНЕРГО-ПРО
МАРКЕТ ТРЕНД V2-9-75

Борсово обвързан продукт за стопански клиенти:

Цена: БНЕБ + %Такса1

1 9,75% върху почасовите цени на БНЕБ, с минимална стойност - 0,01890 лв./kWh

0.01890 лв./кВтч без ДДС
Научи още