Интернет портал

КУПИ ТОК

/минимум 6 символа, поне една буква и поне едно число/
/минимум 6 символа, поне една буква и поне едно число/