Сключване на договор

ОНЛАЙН

ЕНЕРГО-ПРО МАРКЕТ+

 

ЕНЕРГО-ПРО МАРКЕТ+ е продукт за доставка на електрическа енергия и балансиране, подходящ за големи и средни индустриални или бизнес клиенти, при който цената за електрическа енергия е пряко обвързана с борсовите цени, а отговорността и рисковете от дейностите прогнозиране и балансиране е прехвърлена изцяло върху ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги ЕАД в ролята му на координатор на балансираща група.

 

ЕНЕРГО-ПРО МАРКЕТ+ Ви предлага:

 • Прозрачно определяне на цената за електрическа енергия, пряко обвързана с цената на пазарен сегмент "Ден напред" на Българска независима енергийна борса и добавен фиксиран процент административна такса
 • Единен договор за доставка на електрическа енергия и участие в балансираща група
 • Възможност за избор между:
  • сключване на комбиниран договор, при който да заплащате единна фактура за електрическа енергия, учстие в балансираща група и мрежови услуги
  • сключване на договор само за доставка на електрическа енергия и участие в балансираща група, запазвайки директни отношения с Вашия мрежови оператор по отношение на мрежовите услуги
 • Заплащане по измерено количество
 • Пълна администрация от страна на ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги ЕАД във връзка с прогнозиране и управление на почасовите графици
 • Изцяло поемане на риска и разходите от небаланси от ЕНЕРГО-ПРО Енергийни Услуги ЕАД

 

ЕНЕРГО-ПРО МАРКЕТ+ е предназначен за клиенти:

 • които желаят цена, определяна на пазарен принцип при ясни условия на формиране
 • които желаят да прехвърлят всички рискове от възникващите небаланси
 • които нямат възможност или експертиза да планират консумацията си

 

За да получите повече информация относно ЕНЕРГО-ПРО МАРКЕТ+ 
свържете се с нас на телефон *6161 или 0700 359 61, или ни пишете на market@energo-pro.bg.