ДОБРЕ ДОШЛИ В КУПИ ТОК

Интернет портал на ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги

ЛИБЕРАЛИЗАЦИЯ ЗА НЕБИТОВИТЕ КЛИЕНТИ ОТ 01 ОКТОМВРИ 2020 Г.

 

КАКВО СЕ ПРОМЕНИ:
» До 01.10.2020 г. небитовите клиенти имаха възможност да се снабдяват с електрическа енергия на регулиран пазар по цени, определени от КЕВР
» След тази дата всички те следва да излязат на свободния пазар на електрическа енергия с избран от тях лицензиран доставчик (търговец)
» В случай че Вие сте небитов клиент и все още не сте избрали доставчик на свободен пазар, то Вие сте временно снабдявани с електрическа енергия от крайния снабдител (КС), опериращ на съответната лицензионна територия, но в качеството му на търговец, като ценовите условия не се регулират от КЕВР. Ако до 30.06.2021 г. не сте избрали доставчик на свободен пазар, от 01.07.2021 ще бъдете служебно прехвърлени към доставчик от последна инстанция (ДПИ)

КАКВО ДА НАПРАВИТЕ:
» Свържете се с търговски представител на ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги или ни потърсете на *6161 и ние ще Ви разясним целия процес като Ви предложим най-подходящи условия за доставка спрямо индивидуалните Ви нужди
» Да сключите договор за доставка на електроенергия на свободен пазар, с който да ни упълномощите да подадем заявление за първоначална регистрация на свободен пазар за Вашия обект/и и да оформим всички необходими документи от Ваше име
» Да нямате просрочени задължения към предходния си доставчик

ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ВИ С НАС:
» ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги може да Ви предложи разнообразие от продукти за доставка на електрическа енергия по свободно договорени цени спрямо индивидуалните Ви нужди
» Можете да сключите договор с нас директно чрез първата в България онлайн платформа за сключване на договор от разстояние  - www.KupiTok.bg или да заявите връзка с наш търговски представител, който да Ви консултира в избора, като ни изпратите ЗАЯВКА ЗА ИНДИВИДУАЛНА ОФЕРТА И КОНСУЛТАЦИЯ.

КОИ СМЕ НИЕ:
» Първият търговец със собствена онлайн платформа за продажба на електроенергия на www.KupiTok.bg
» Най-големият доставчик по брой клиенти на либерализирания енергиен пазар в България
» Координатор на една от най-големите балансиращи групи със собствени генериращи мощности
» Част от международна енергийна група с над 8,000 служители в 5 държави

НАШИТЕ КОНКУРЕНТНИ ПРЕДИМСТВА:
» Финансова стабилност – член сме на една от най-големите бизнес групи в България по стойност на активите
» Международна търговска мрежа – оперираме на територията на Чехия, България, Грузия, Турция и Словения. Имаме стратегически позиции на енергийните пазари в Централна и Източна Европа
» Доказана експертиза – експерти в търговията с електроенергия и енергийната ефективност с оптимални решения за Вашите енергийни разходи

КАКВО ПРЕДЛАГАМЕ:
» Отлични цени – даваме Ви възможност да спестявате спрямо настоящите разходи на регулирания пазар
» Грижа за клиента – поемаме пълен ангажимент по регистрацията на свободен пазар и администрирането на доставките
» Прозрачност – ясни условия в договора, коректни взаимоотношения и надеждност в доставката на електроенергия
» Професионализъм – ние сме енергийна компания със солиден опит и международно присъствие
» Доверие – над 17 000 фирми в България вече ни избраха като свой енергиен доставчик