Добре дошли в интернет портала на
ЕНЕРГО-ПРО Енергийни Услуги

SMS Известие

 

Услугата SMS Известие предоставя възможност на клиента да получава от кратък номер 17 61 61 текстови съобщения на посочен от него мобилен телефон при издаване на фактура за електрическа енергия, както и при настъпване на краен срок за плащане. Тя може да бъде заявена от всички битови и небитови клиенти на ЕНЕРГО-ПРО Енергийни Услуги, независимо от това по кой от продуктите на компанията са сключили договор.

SMS Известие се активира за клиентски номер и е за период от 12 месеца. Абонаментът за услугата носи редица ползи за клиентите. Тя дава възможност за по-добро управление на разходите, тъй като своевременното информиране за настъпило задължение позволява по-ефективно финансово планиране на предстоящите плащания на клиентите. С новата услуга ЕНЕРГО-ПРО Енергийни Услуги се ангажира и да напомня за задължения с изтичащ срок за плащане. Така се предоставя възможност на клиентите, активирали услугата, да избегнат натрупването на лихви за забавено плащане и да не се създават предпоставки за прекъсване на снабдяването с електроенергия.

Всички клиенти на ЕНЕРГО-ПРО Енергийни Услуги, които желаят да активират услугата SMS Известие, могат да направят това като подадат заявление чрез своя персонален мениджър продажби или в някой от клиентските центрове на компанията.